TAISYKLĖS

 1. organizuoti ugdymo procesą vadovaujantis LR įstatymais, studijos nuostatais, vidaus ir kitais teisės aktais;
 2. užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą;
 3. sudaryti Ugdytiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas studijoje;
 4. jeigu dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių numatytu laiku užsiėmimas negali įvykti, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti užsiėmimo datą ir laiką, prieš tai įspėjęs Paslaugų gavėją;
 1. VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĄ asmenims iki 18 metų būtina pristatyti tik tuo atveju, jei gydytojas nuspręs, kad užsiėmimas gali pakenkti vaiko sveikatai arba vaikas negali šokių treniruotėse dalyvauti pilnu fiziniu krūviu. Tokia pažyma pridedama prie šios sutarties.
 2. Kiekvieną treniruotę privaloma turėti šokiui skirtą aprangą, persiauti švarią, tam skirtą švarią avalynę.
 3. Atvykti į treniruotes 5-15 min iki treniruotės, kad spėtumėte pasižymėti į treniruotę ir persirengti. Jeigu laiku atvykti nespėjate – perspėti trenerį.
 4. Stebėti treniruočių nėra galimybės, todėl treniruotes kviečiame išbandyti jose šokant. O draugai, ne studijos nariai laukia už salės ribų.
 5. Negalint lankyti treniruočių reguliariai, apie tai būtina iš anksto pranešti treneriui.
 6. Treniruotės metu vykdyti tik trenerio parodytus bei paaiškintus veiksmus/judesius. Atlikti judesius tiksliai taip, kaip buvo paaiškinta, nes priešingu atveju, studija neatsako už šokėjo sveikatos pablogėjimą ar kitus sutrikimus. Kilus klausimams visada galite kreiptis į trenerį.
 7. Už nepilnamečių kelionę į studiją ir iš jos, taip pat už elgesį pamokų metu atsako jų tėvai ar globėjai.
 8. Draudžiama atvykti į treniruotes apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.
 9. Treniruotės metu nepalikti salės prieš tai neinformavus/nesuderinus su treneriu/administracija.
 10. Šokti galima tik studijos patalpose/salėse. Draudžiama groti muziką, triukšmauti ir bėgioti koridoriuose bei bendro naudojimo patalpose.
 11. Treniruotės gali būti filmuojamos ir/ar fotografuojamos o medžiaga patalpinta studijos interneto kanaluose bei reklamoje. Savarankiški filmavimai/fotografavimai turi būti derinami su administracija.

Daiktų saugojimo spintelės skirtos saugoti daiktus tik treniruotės metu. Po treniruotės raktelį palikite spintelės spynelėje. Pametus raktelį prašome kompensuoti už naujo raktelio gamybą/spynelės keitimą (kaina 5 eur). Studija neprisiima atsakomybės už studijoje paliktus daiktus

 1. Apmokėjimas už treniruotes, nusprendus lankyti šokius, turi įvykti po pirmos nemokamos treniruotės. Individualiais atvejais gali būti sumokama vėliau, prieš tai pasitarus su administracija
 2. Mokestis yra už keturias ateinančias savaites (nuo sumokėjimo dienos arba pirmosios treniruotės po bandomosios), abonemento (treniruočių) galiojimo laikas – keturios savaitės (28 dienos).
 3. Kiekvienas šokėjas moka individualiu laiku į priekį t.y. tada, kai nusprendžia pradėti šokti, kai pasibaigia jo kortelės galiojimo laikas ir/arba išpirktų treniruočių skaičius.
 4. Mokama suma priklauso nuo pasirinkto abonemento:
 5. Studijoje taikomos nuolaidos* papildomai pritaiko administratorius(-ė) suderinus atskirai (*nuolaidos nesumuojamos)
  1. Šeimos (-50 proc.): suteikiama antram ir kitiems vienos šeimos nariams (sutuoktiniams ir jų vaikams iki 18m.), nuolaida taikoma mažiausios vertės abonementams.
  2. Studento (-15 proc): pateikus galiojantį studento pažymėjimą.
  3. NVŠ krepšelio nuolaida
  4. Kitos nuolaidos/akcijos 
 1. Atsiskaitymas galimas grynais studijoje arba mokant bankiniu pavedimu.
 2. Likusių kreditų skaičių galima tikrinti prisijungus www.skillz.lt/login.
 3. Abonementas gali būti laikinai sustabdomas tik IŠ ANKSTO tai suderinus su administracija a) ligos, b) komandiruotės ar c) iš anksto suplanuotos kelionės atveju – tam turi būti pateikti įrodymai (sveikatos pažyma, biuletenis, kelionės dokumentai – kur būtų matomos nebuvimo datos) info@skillz.lt el. paštu (informacija kituose kanaluose gali pasimesti todėl naudoti tik el. paštą info@skillz.lt). Papildomai pranešta treneriui apie laikiną nelankymą.
 4. Sutartis nutraukiama raštiškai (el. paštu info@skillz.lt) perspėjus administraciją likus 14 kalendorinių dienų iki nutraukimo dienos, įsipareigojant treniruotes lankyti tas likusias 14 d.
 5. Abonemento mokestis yra laikomas negrąžinamų lankymo garantu, todėl prieš nutraukiant sutartį rekomenduojama išnaudoti visas turimas treniruotes bei padengti turimus įsiskolinimus jei tokių yra.
 6. Nenugalimos jėgos (force majeure), Vyriausybės draudimas, ribojimas vykdyti veiklą: studija pasilieka teisę sustabdyti abonemento galiojimo laiką ir situacijai normalizavusis, jį proporcingai pratęsti.
 1. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo datos (po pirmos nemokamos treniruotės) ir galioja iki jos nutraukimo (žr. 3.9. punktą) arba iki studijos darbo sezono pabaigos.

Jei turite daugiau klausimų, pasistengsime į juos atsakyti šiais kontaktais. Jauskitės laisvai, skambinkite ir/ar rašykite.